Tia Sang Telecom Co., LtdYouTubeYouTubeFacebook
Go on Top

Điện thoại IP

Sắp xếp theo: Hiển thị:
Activation key IP máy nhánh SIP IP PANASONIC KX-NCS4701

Mã sản phẩm: KX-NCS4701

Activation key IP máy nhánh SIP IP PANASONIC KX-NCS4701 Activation key máy nhánh SIP IP: 1 SIP Phone

Giá: Liên hệ

Activation key IP-PT PANASONIC KX-NCS4510

Mã sản phẩm: KX-NCS4510

Activation key IP-PT PANASONIC KX-NCS4510 Activation key IP-PT : 1 IP-PTs cho máy IP panasonic.

Giá: Liên hệ

Activation key IP Trunk PANASONIC KX-NCS4102

Mã sản phẩm: KX-NCS4102

Activation key IP Trunk PANASONIC KX-NCS4102 Activation key IP Trunk : 2 kênh IP Trunk ( H232 / SIP ).

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2301

Mã sản phẩm: KX-NCS2301

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301 - Phiên bản 1 licence - Có khả năng quản lý được tất cả các máy nhánh trong hệ thống (user, group) - Có khả năng nâng cấp tối đa 4 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 128 Ext. - Danh bạ lưu được 1000 số - Lịch sử cuộc gọi lưu được 1000 cuộc - Có tính năng Chat - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook.

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2210

Mã sản phẩm: KX-NCS2210

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2210 - Phần mềm CA Pro (Communication Assitant Pro). - Phiên bản 10 licence (Demo được 60 ngày). - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 1000 số. - Lịch sử cuộc gọi lưu được 1000 cuộc. - Có tính năng Chat. - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2205

Mã sản phẩm: KX-NCS2205

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2205 Phần mềm CA Pro (Communication Assitant Pro). - Phiên bản 5 licence (Demo được 60 ngày). - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 1000 số. - Lịch sử cuộc gọi lưu được 1000 cuộc. - Có tính năng Chat. - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook.

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2201

Mã sản phẩm: KX-NCS2201

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2201 Phần mềm CA Pro (Communication Assitant Pro) - Phiên bản 1 licence (Demo được 60 ngày) - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 1000 số - Lịch sử cuộc gọi lưu được 1000 cuộc - Có tính năng Chat - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2110

Mã sản phẩm: KX-NCS2110

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2110 - Phần mềm CA Basic (Communication Assitant Basic). - Phiên bản 10 licence. - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 10 số. - Lịch sử cuộc gọi lưu được 10 cuộc. - Có tính năng Chat. - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook.

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2105

Mã sản phẩm: KX-NCS2105

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2101 - Phần mềm CA Basic (Communication Assitant Basic). - Phiên bản 5 licence. - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 10 số. - Lịch sử cuộc gọi lưu được 10 cuộc. - Có tính năng Chat. - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook.

Giá: Liên hệ

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2101

Mã sản phẩm: KX-NCS2101

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2101 - Phần mềm CA Basic (Communication Assitant Basic). - Phiên bản 1 licence. - Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext. - Danh bạ lưu được 10 số. - Lịch sử cuộc gọi lưu được 10 cuộc. - Có tính năng Chat. - Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook.

Giá: Liên hệ

Giải pháp tổng đài điện thoại cho DN vừa và nhỏ